EconIT
| Prosjekt | | Timeregistrering | | Epostleser | | Om EconIT |

HovedmenyIntern meny


EconIT utøver i hovedsak næringsvirksomhet innenfor de to områdene, økonomi og informasjonsteknologi, eller en blanding av disse. Innenfor økonomi er det særlig rådgivning og konsulentvirksomhet vedrørende bedriftsøkonomiske spørsmål som utføres. Under IT-virksomheten er det installering, konfigurering og drift av nettverk som foreløpig er etterspurt. I tillegg vil virksomheten spesielt rette fokus mot tilpasning/endring/oppdatering av økonomistyringssystemer/regnskapsprogramvare, og salg av egenutviklet økonomisk/administrativ programvare.


Ønsker du flere opplysninger om bedriften, ta kontakt med oss eller se registreringsinformasjon hos Brønnøysundregisterene.


Eventuelle spørsmål kan besvares via mail til firmapost[AT]econit.noCookie policy
Copyright © 2003-2017 EconIT